Tudi majhne ptice ubijajo, mar ne?

Mobilni cariniki ujeli Romuna, ki je v Italijo tihotapil kar 1349 zavarovanih ptic, žal je to le kaplja v morje.
Lukovica – Prejšnji teden, v petek, 5.oktobra, so cariniki Mobilnega oddelka FURS Ljubljana, na postajališču Lukovica v avtobusu med osebno prtljago našlo kar 15 škatel z zmrznjenimi pticami. Ptice je pregledala varstvena ornitologinja iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. V škatlah je bilo 1349 mrtvih ptic, ki so pripadale 13 vrstam, ki so v večini zaščitene. Natančen pregled škatel je opravila varstvena ornitologinja iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, in vse vrste ptic, najdene v škatlah, so zavarovane z Bernsko konvencijo in po zakonodaji Republike Slovenije s področja varstva prosto živečih živalskih vrst. Ptice so bile ulovljene in ustreljene v Romuniji, voznik pa jih je želel nezakonito prepeljati v Italijo. Izlovljeni osebki so bili namenjeni na italijanski črni trg, kjer bi bili prodani za hrano v restavracijah.

Na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije se v sklopu projekta »Proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti« ukvarjamo tudi z nezakonitim transportom ptic preko Slovenije. Ugotavljamo, da se je število zaznanih primerov vse od leta 2013, ko Slovenija ni več zunanja meja EU, zmanjšalo, vendar je treba poudariti, da je to predvsem zaradi neizvajanja carinskega nadzora na mejah. Razsežnost pojava tako v zadnjih letih ni znana, vendar podatki kažejo, da se ni bistveno zmanjšala. Slovenija ostaja tranzitna država za ptice, ulovljene tako na območju vzhodne kot tudi jugovzhodne Evrope.