Lokalne volitve 2022

Pravila

Skladno s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/07, 11/11, 98/13), TV Radgona (TV SRK-11) ureja obseg, pogoje in način dela ob lokalnih volitvah, ki so razpisane za 20. november 2022.

Gledalke in gledalce želimo objektivno seznaniti s predvolilnim dogajanjem ter novinarsko nepristranskim in profesionalnim obveščanjem pomagati pri izbiri kandidata. 

Naročniki volilnih sporočil morajo zakup prostora naročiti z ustrezno opremljeno naročilnico, ki jo lahko dostavijo osebno, po pošti ali po e – pošti. Možnost predstavitve je od 07. novembra do 17. novembra 2022, in sicer v rednih terminih ob 19.00, 20.10 in 21.20 uri. Ponovitve oddaj so na sporedu naslednji dan v dopoldanskem času. V tednu od 14. do 18. novembra so termini ob 20.10 uri rezervirani za soočenje vseh županskih kandidatov, ki se bodo predstavili na TV Radgona (TV SRK – 11).

Kandidatom omogočamo predstavitev v dogovorjenih terminih pod enakovrednimi tehničnimi pogoji ter veljavnem volilnem ceniku. V uredništvu skladno z veljavno zakonodajo in s svojo uredniško politiko zagotavljamo korektno predstavitev kandidatov in kandidatk za župane, predstavitve list in kandidatov za občinski svet, predstavnike krajevnih skupnostih in vaških odborov.

V primeru drugega kroga glasovanja omogočamo predstavitev kandidatov do začetka volilnega molka za drugi krog glasovanja.

TV Radgona (TV SRK – 11) vabi zainteresirane k oglaševanju in sporočanju oglasnih vsebin na svojih video straneh, v reklamnih blokih, na spletni strani, v pogovornih oddajah in oddajah, kjer se bodo soočali kandidati in kandidatke za župane.

Skladno s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji je obvezna navedba naročnika oglasa, ki odgovarja za točnost in resničnost navedb v oglasu. Vsa plačana obvestila, propagandna sporočila in predstavitvene oddaje bodo na TV Radgona (TV SRK – 11) posebej označene in razpoznavne kot propagandna volilna sporočila.

Pritožba na izvajanje teh pravil se poda v pisni obliki, naslovljeno na odgovornega urednika. Vsebovati mora opis kršitve, predlog za njeno odpravo oz. razrešitev problema ter naslov, kam se pošlje odgovor. Odgovorni urednik mora na pritožbo pisno odgovoriti v dveh dneh po prejemu pritožbe. V vsakem primeru pa lahko pritožnik vloži ugovor pri pristojnem inšpektoratu.

Za dodatne informacije smo na voljo na telefonski številki 031 520 180 ali preko e- poštnega naslova tvradgona@gmail.com .

Ta Pravila se objavijo na spletni strani www.tvradgona.si .


Z lepimi pozdravi,

TV Radgona
Saša Ćosić