Koronarce še naprej vodi Edo Metličar

V ospredju predvsem skrb za počutje srčno žilnih bolnikov.
Koronarno društvo Radenci, ki združuje okrog 140 članic in članov (srčno žilnih bolnikov) iz širšega območja severovzhodne Slovenije (od Lenarta do Lendave in Ormož), predvsem iz Pomurja in Slovenskih goric, s številnimi dejavnostmi, nenehno skrbi za boljše počutje članstva in sploh društvu. Slednje namreč predstavlja tudi v pomurski regiji najpomembnejšo organizirano doživljajsko rehabilitacijo bolnikov z boleznijo srca in ožija izven zdravstvenega sistema. In enako kot praktično skozi celo leto, se številne aktivnosti, kot so strokovna predavanja, na katerih članstvo in vse druge zainteresirane seznanjajo različnih temah povezanih s srčnimi in žilnimi obolenji, delavnice, predstavitve, telovadba, vaje, izleti, hoje..., vrstijo tudi v teh pomladnih dneh. Omenjeni bolniki, ki sodijo med najbolj rizične, saj je dokazano, da srčno žilni bolniki (celo pred rakom) najpogosteje umirajo, še posebej veliko dajo na telesne vaje, rekreacijo, pohode v naravi, izlete ter sploh družabna srečanja in druženja, pa tudi skrb za zdravo prehrano, za kar pripravljajo delavnice zdrave hrane.

V veliki meri pa obiskujejo tudi strokovna predavanja in izobraževanja, kar se je potrdilo tudi ob tokratnem strokovnem predavanju, ki je v okviru letnega in volilnega zbora, Koronarnega drušva Radenci potekalo v dvorani Izvir Zdravilišča Radenci. Tradicionalno so namreč zbor pomurskih koronarcev začeli s koristnim predavanjem specialista internista in kardiologa iz SB Murska Sobota, Štefana Horvata, dr. med., na temo: Možganska kap – zdravljenje in dejavniki tveganja. V enournem prijetnem predavanju in neposrednim pogovorom z morebitnimi pacienti, bilo jih je okoli 70, je izkušeni zdravnik, ki že 34 let zdravi ljudi z enakimi ali podobnimi težavami, s katerimi bolehajo članice in člani koronarnega društva. Dr. Horvat je med drugim žalostno ugotovil, da je v Pomurju, v primerjavi z ostalimi deli Slovenije in državnim povprečjem, več oseb z možgansko kapjo in srčnim infarktom. Ko gre za možgansko kap, jih v Sloveniji letno zabeležijo okoli 3.500 oziroma povprečno 230 na 100.000 prebivalcev. V Pomurju pa letno obravnavajo okoli 380 možganskih kapi, ali pa kar 280 na 100.000 prebivalcev.

Sam 16. volilni zbor, katerega sta v odsotnosti predsednika Eda Metličarja vodila podpredsednika Anton Mlinarič in Štefan Žalodec, je sicer minil v poslušanju poročila o narejenem v minulem obdobju, ter o načrtih za letošnje leto, o čem je poročal tajnik društva Peter Cvetkovič. Slednji je med drugim dejal, da so si v društvu program dela in izvajanje projektov »Doživljenjska rehabilitacija o preprečevanju in zdravljenju koronarne bolezni« dobro zastavili naloge za posamezna leta in dolgoročno. Tako bodo v letu 2019 izvajali aktivnosti, kot so: telesna vadba, ki se odvija dvakrat tedensko po eno uro (ob ponedeljkih in četrtkih) v Radencih in enkrat tedensko, ob torkih, v Gornji Radgoni. Vadba se izvaja pod strokovnim vodstvom in nadzorom, udeležuje se je dobra polovica članstva. Raznovrstne rekreacijske aktivnosti bodo še posebej izvajali občasno ob sredah in po dogovoru s posameznimi člani. Spomnil je Cvetkovič tudi na pohode, izlete in druženja, ki jih je veliko skozi celo leto. Izvedli bodo tudi kar nekaj strokovnih predavanj na teme, kot so: Možganska kap, zdravljenje in dejavniki tveganja; Srčno popuščanje, je kaj novega; Povišani krvni pritisk; Parodontalna obolenja in vpliv na srce; Zdrava prehrana; Revmatske bolezni kot dejavnik tveganja in smiselna uporaba analgetikov ipd. Seveda ne bo manjkalo niti individualnih razgovorov koronarnega bolnika - člana društva z zdravniki-specialisti, pa razgovori v manjših skupinah in vključevanje družinskih članov bolnika ter na tej osnovi pridobivanje strokovnih znanj in mnenj za odpravo, preprečevanje stresov, depresij, problemov slabega zdravstvenega stanja... „Strokovno in kvalitetno delo zahteva od posameznika, da si nenehno pridobivajo nova znanja, novosti in izkušnje. V društvu si bomo med letom prizadevali, da se bodo vaditelji, mentorji, posamezni člani društva udeležili različnih izobraževalnih programov in tečajev, ki jih organizira Zveza koronarnih klubov in društev Slovenije ter druge strokovne institucije“, je dodal Cvetkovič, ki je podobno kot članstvo izrazil zadovoljstvo, da so v doslej vedno dobro delali in vsako leto realizirali vse načrtovane aktivnosti.

V nadaljevanju je članstvo potrdilo kandidatno listo, ki jo je pripravilo vodstvo društva, kar pomeni, da bodo KD Radenci še naprej, torej naslednja štiri (2019-2023) leta vodili; predsednik Edo Metličar, podpredsednika: Anton Mlinarič in Štefan Žalodec, tajnik pa: peter Cvetkovič. Poleg omenjene četverice so v predsedstvu društva še: Ernest Borc, Sonja Vidovič Rauter, Darja Ribič, Ciril Triller in Marjeta Farič. Nadzorni odbor sestavljajo, predsednik Štefan Lazar, ter člana: Franc Roškar in Slavko Paldauf. Častno komisijo pa tvorijo, predsednik Janko Magdič ter člana: Mira Slavič in Jože Zemljič.