Veteranom so znižali starost za uveljavitev pravic

Od 1. januarja 2021 z dopolnjenih 50. let starosti plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

    Po dolgoletnem trudu, obveščanju in ozaveščanju odgovornih na vladnem nivoju, je vodstvu Zveze veteranov vojne za Slovenijo uspelo vsaj delno spremeniti Zakon o vojnih veteranih. Še posebej pomembna sprememba, ki stopi v veljavo s 1. januarjem 2021, je ponovno znižanje starosti za uveljavitev veteranskih pravic na dopolnjenih 50. let. S tem datumom se za vse, ki so dopolnili 50. let starosti sprošča možnost za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Postopek za uveljavitev pravice se izvede na upravni enoti, ki pokriva območje stalnega bivališča upravičenca. Seveda je potrebno imeti že urejen status vojnega veterana. Pomembno je tudi, da predhodno ne prekinete sedanjega zavarovanja, pač pa počakate na izdano odločbo, na kateri bo naveden tudi datum pričetka sklenitve novega zavarovanja.


    „Žal se prizadevanja za popravo zakona s tem ne bodo končala. Še vedno ocenjujemo, da obstajajo skupine udeležencev, ki so krivično izvzete iz določil za priznanje pravice do statusa vojnega veterana. Še naprej se bomo zavzemali, da se ta določila popravijo, res pa je, da so postopki silno dolgi in potrebno je nemalo truda za še tako majhne spremembe“, pravi generalmajor Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki članstvo poziva, da z novostmi seznanijo čim več svojih znancev, vojnih veteranov, ki do sedaj niso mogli uveljavljati svojih pravic, ob tem pa jih tudi povabijo v organizacijo, saj so, kot pravi, skupaj močnejši.