Za športne pedagoge so se šolali med leti 1961 in 1966

Srečali so se nekdanji maturanti prve in druge generacije SŠTV.

    Glede na pomanjkanje strokovnega kadra za športno vzgojo v osnovnih šolah v Pomurju se je prof. Evgen Titan odločil, da se v Mariboru dogovori z vodstvom Srednje šole za telesno vzgojo (SŠTV), da bi v Murski Soboti odprli oddelek mariborske šole. To mu je tudi uspelo leta 1961, ko je bil ustanovljen prvi oddelek, naslednje leto pa še drugi oddelek. Ta dva letnika sta po končanju šolanja zadostila v celoti potrebe tega kadra v osnovnih šolah v Pomurju. Ravnatelj je postal prav prof. Evgen Titan, ki je predaval tudi vse strokovne predmete. Ostali profesorji pa so prihajali poučevat iz ostalih srednjih šol v Murski Soboti, predvsem iz Srednje zdravstvene šole.
    Dislocirana oddelka SŠTV v Murski Soboti sta delovala v prostorih TVD Partizan. Glavni pobudnik profesor Evgen Titan, znan športni pedagog in športnik, ravnatelj šole in predavatelj, je bil ponosen, da so po štiriletnem šolanju, v letih 1965 in 1966 v pomurske osnovne šole poslali okoli 60 izšolanih ljudi za potrebe usposabljanja športne in telesne vzgoje. „Vsi, ki smo končali to šolo se zavedamo, da nam je prof. Evgen Titan dal ogromno znanja s področja organizacije športnih prireditev, dela z mladimi,“ se spominja Branko Klun, eden takratnih dijakov, ki dodaja, da so tako zapolnili vrzeli na osnovnih šolah. Obe generaciji sta orali ledino na športnem področju, vendar s trdim delom in nesebičnim poletom, so se po parih letih začeli kazati uspehi. „Odnos do športnega udejstvovanja se je korenito spremenil. Nuditi otroku vpogled in omogočiti pogoje športnega delovanja v široki paleti športov, da izbere sebi primerno dejavnost v prostem času za vso življenje, je naše največje zadovoljstvo. Naša domovina je v svetu najbolj prepoznavna po naših vrhunskih športnikih,“ dodajajo nekdanji maturanti, sedaj že upokojeni dedki in babice.

    V spomin na opravljeno maturo v omenjenih letih, so se takratni maturanti še nekajkrat srečali in se družili. Ker je vedno bilo zanimivo in prijetno, se je posebni organizacijski odbor tudi letos, ne glede na to, da ni okrogla obletnica, soglasno odločil organizirati srečanje obeh generacij, ki sta od vsega začetka zelo povezani. Med šolanjem so imeli skupne tečaje plavanja in smučanja, pohode po planinski transverzali, pobiranje koruze v Stogovcih, lupljenje smrek na Doliču, organizaciji športnih tekmovanj v Pomurju, izlete na velike mednarodne športne prireditve ipd. Vse to jih je povezalo in vezi so ostale do današnjih dni. Zato je tudi tokratno srečanje, ki se ga je v Murski Soboti udeležilo 21 sošolcev obeh generacij, bilo nadvse prisrčno. Poleg maturantov so se srečanja udeležili tudi še živeči takratni profesorji: Ivo Ivanič, Albin Rodež, Milojka Kolar in Barica Kralj. Samo srečanje se je začelo z zbiranjem pred TVD Partizan v Murski Soboti, kjer so nekoč imeli prostore šole. Ogledali so si zunanje športno asfaltno igrišče, ki so ga leta 1962 zgradili, z delovno brigado, ki je trajala mesec dni. Takrat so bivali v telovadnici TVD Partizan. To so nepozabni spomini, pravijo maturanti izpred skoraj 60 let. Spomine so obujali tudi z ogledom posebne razstave fotografij iz tistega časa, ki je bila v hotelu Zvezda, kjer je srečanje potekalo. Tam je ob dobri hrani in pijači ter zanimivem klepetu za prijetno vzdušje poskrbel tudi harmonikar Stanko Ilješ iz Radencev.

„Letos smo srečanje pričeli pri naši nekdanji šoli, obujali spomine na brigadirsko gradnjo tamkajšnjega igrišča, opazovali obnovitve objektov, nato pa nadaljevali prijetno druženje v mali dvorani soboškega hotela Zvezda. Poleg profesorjev, je bil prisoten tudi predsednik Športne zveze Ljutomer, Branko Žnidarič, član Olimpijskega komiteja Slovenije, dolgoletni športni delavec, prejemnik Bloudkove plakete 2021. Pohvalil je iskreno sodelovanje z našo generacijo in nam zaželel veliko lepega, zlasti zdravja. Pozdraviti nas je tudi prišla tudi podžupanja Mestne občine Murka Sobota, Bernardka Ružič in se nam zahvalila z besedami: Hvala za doprinos kamenčka v mozaik razvoja današnje družbe. Vsak kamenček šteje!“ nam je letošnje srečanje in druženje, povzela ena izmed sošolk izpred pol stoletja, Zlata Rojko, ki je dodala, da so prisotni sprejeli soglasen sklep, da se poslej vsako leto 13. oktobra, ob 12.uri, zberejo na istem mestu. Doslej so se sicer srečali šestkrat, in sicer: leta 1985 - 20 obletnica mature v Moravskih Toplicah, leta 1990 - 25 obletnica v Narodni restavraciji v Radencih, leta 1996 - 30 obletnica in leta 2003 - 37 in 38 letnica, leta 2015 - 50 letnica, vsakokrat v gostilni Zorko Boreci, Križevci pri Ljutomeru, leta 2022: Hotel Zvezda Murska Sobota.