Zaradi demence trpijo bolniki in njihovi najbližji

Na sedežu Zavoda Vitica odprli demenci prijazno točko.
Poleg v Domu starejših občanov, v Gornji Radgoni imajo sedaj tudi na sedežu Zavoda Vitica, demenci prijazno točko. To niti ne preseneča, če v Sloveniji za demenco boleha približno 33.000 ljudi, na svetu pa, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije 36 milijonov, število pa naj bi se vsakih dvajset let podvojilo, zato je danes demenca največji zdravstveni, socialni in tudi finančni problem sodobne družbe. Demenci prijazna točka je osnovna podporna aktivnost za informiranje, ozaveščanje in zagotovitev vključenosti in opolnomočenja oseb z demenco in njihovih svojcev. V lokalnem okolju pa pripomore k razumevanju in sprejetosti oseb z demenco in njihovih svojcev ter jim nudi pomoč, zato je odprtje demenci prijazne točke pomembno za lokalno skupnost in je namenjena vsem, ki živijo v skupnosti, da prepoznajo osebe z demenco. Zaposleni na Demenci prijazni točki nudijo informacije, kako prepoznati prve znake demence, kako komunicirati z osebami z demenco in kam jih usmeriti po nadaljnjo pomoč. Osebje na Demenci prijazni točki je za to predhodno usposobljeno in ima vse potrebne informacije.

Demenca se bolj kot katerakoli druga duševna ali telesna bolezen vpleta v običajne družinske in medosebne odnose. Ker bolezen napreduje in se osebe z demenco zelo hitro tudi osebnostno spremenijo, je življenje zanje in za njihove svojce še težje. Demenca je več kot samo pozabljivost, saj gre pri njej za propadanje možganskih celic in spreminjanje osebnosti. Gre predvsem za upad spoznavnih sposobnosti, kot so spomin, razmišljanje, govor, računanje, logično in abstraktno razmišljanje in še veliko drugega. Postopoma z napredovanjem bolezni z demenco bolniki postanejo žalostni, morda razdražljivi, jezni, imajo prisluhe, privide, tavajo, so nespečni ali celo agresivni. Ker se v svojem svetu ne znajdejo več, počasi izgubljajo samostojnost in postajajo odvisni od drugih.

Na Demenci prijazni točki v Zavodu Vitica tako osebe z demenco kot njihovi svojci dobijo podporo in svetovanje, ter informiranje kako pomagati predvsem tistim osebam z demenco, ki živijo v domačem okolju, kajti večina oseb z demenco živi doma, le en delček v domovih. Domače okolje, človeška toplina in podpora družine je po mnenju direktorice Zavoda Vitica najboljši možen način podpore in pomoči osebi z demenco, da čim dalj časa ohranja samostojnost, aktivnost in možnost oskrbe v domačem okolju. Novo Točko so s pozdravnimi nagovori slavnostno odprli in na vhod v prostore Zavoda Vitica nalepili znak – tri modre spominčice, Zora Borko, direktorica Zavoda Vitica, Majda Keček, predsednica Društva Spominčica Ormož in Stanislav Rojko, župan občine Gornja Radgona. Odprtje so poleg omenjenih govornikov popestrili člani iz Glasbenega društvo Malo polek, malo mimo iz Svetega Jurija ob Ščavnici, ki delujejo pod imenom Bos.si., ki so zapeli nekaj pesmi, v katerih so navzoči zelo uživali, nekateri pa so se pevcem tudi pridružili ob dalmatinskih melodijah. Po uradnem delu odprtja nove pridobitve za širše radgonsko območje, je sledilo še druženje s pogostitvijo in sproščenim klepetom.