Dom starejših občanov Gornja Radgona - delovanje doma pojasnilo

V uredništvo smo prejeli izjavo glede objavljenih člankov o delovanju Doma starejših občanov Gornja Radgona, ki jo spodaj objavljamo v celoti. 

"Prijatelji našega Doma so nas vljudno opozorili na objavljeni članek, ki vsebuje neresnične informacije, saj se vrednosti hipotek in obremenitev DSO v zadnjih 10. letih niso spremenile. Članek je pripravil novinar Boris Cipot, objavljen na spletnem portalu "prava" in so ga kasneje povzemali še drugi mediji. 

Takoj na začetku naj povemo, da je članek nastal brez našega sodelovanja, prav tako k pripravi članka ni bil pozvan župan Občine Gornje Radgona, g. Stanislav Rojko, ki je v prispevku večkrat omenjen. Navedeno pomeni, da je novinar kršil 3. člen kodeksa, ki so ga sprejeli novinarji Slovenije, združeni v Društvu novinarjev Slovenije in Sindikatu novinarjev Slovenije. Predmetni člen namreč določa, da »mora novinar pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo, praviloma v istem prispevku, sicer pa takoj, ko je mogoče. Če novinar odziva ni mogel pridobiti, mora to javnosti pojasniti«.

Pisec spornega članka pa vključenih oseb (tj. predstavnikov DSO, Občine Gornja Radgona) sploh ni kontaktiral, prav tako javnosti ni seznanil, da vsebina prispevka ne vsebuje stališča vseh vključenih. Rezultat takšnega pristopa novinarja je članek, ki vsebuje veliko neresničnih in lažnih navedb, ki so v celoti v interesu le ene strani, tj. manjšinskega družbenika našega Doma, družbe Pramag d.o.o. s Ptuja.

Prav tako novinar ni preveril točnosti zbranih informacij, kot mu to nalaga novinarski kodeks, sicer bi lahko nemudoma, po razgovoru s predstavniki DSO in Občine Gornja Radgona, pridobil točne informacije, ki so v celoti nasprotujoče njegovim navedbam, da bi naj vodstvo doma in Občina z županom Rojkom na čelu, obremenilo v letu 2021 premoženje Doma. Namreč vrednosti hipotek in obremenitev DSO se v zadnjih 10. letih niso spremenile, zato ne držijo navedbe novinarja, da bi naj direktorica Doma starejših občanov Gornja Radgona, s privolitvijo župana Stanislava Rojka, samo letos z dodatno obremenitvijo DSO Gornja Radgona oškodovala za 4 milijone evrov.

Novinar pri pisanju predmetnega prispevka ni spoštoval novinarskega kodeksa, ki v l. členu novinarju nalaga, da mora svoje napake, četudi nenamerne, priznati in popraviti. Novinar ni opravil vpogleda niti v zemljiškoknjižni izpisek Doma, ki je javno dostopna listina, saj bi se lahko pred objavo prispevka sam prepričal, da Dom ne beleži dodatnih obremenitev hipotek v letu 2021, zato tudi ne more dokazati zavajajočih navedb, da je bil Dom oškodovan iz naslova dodatnih hipotek.

Nesporno dejstvo je, da je članek nastal zaradi nestrinjanja manjšinskega družbenika Doma, družbe Pramag s potekom sodnega postopka v zadevi izključitvi družbenika, ki je v teh dneh potekal na Okrožnem sodišču v Murski Soboti. Prav tako novinar v prispevku navaja dokumente, ki predstavljajo poslovne listine in so izvzete iz predmetnega spisa odprtega sodnega postopka. Večino navedb novinarja so identične, kot jih navaja družbenik Pramag v svojih pripravljalnih vlogah, v zadevi izključitev družbenika, zato ni težko ugotoviti, kdo je pobudnik prispevka in vir napačno posredovanih informacij.

Želimo si, da odnosi z družbeniki ne bi vplivali na poslovanje Doma in na vzdušje med stanovalci, njihovimi svojci in zaposlenimi. Predstavniki Doma in Občine bomo zahtevali opravičilo in uradni popravek od novinarja Borisa Cipota, prav tako bomo uporabili vsa pravna sredstva, da zaščitimo čast in dobro ime Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.

Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. "