Največ informacij in navodil po telefonu, ker je najbolj varno

Ukrepe za omejevanje koronavirusa izvajajo tudi v radgonskem ZD.

Podobno kot marsikje po državi, so tudi v ZD Gornja Radgona, v času epidemije s koronavirusom COVID 19, zaradi reorganizacije dela, pripravili za vse uporabnike nekaj strnjenih navodil za posamezne oddelke oz. njihove dejavnosti. Med vsem pa je gotovo najpomembnejše enotno vodilo, da vsi ostanemo doma in in seveda, da si vse podrobnosti pogledamo na spletni strani ZD, kjer so v primeru morebitne stiske tudi psihološki nasveti. Tam boste našli tudi vse pomembne kontakte in dnevno osvežene spremembe. Seveda je izjemno pomembno, da pred obiskom zdravstvenega doma pokličete po telefonu, kar je tudi najbolj varno za vse. Na drugi strani telefona bo oseba, ki vas bo vedela usmeriti v pravo ambulanto ali kam pač morate. Če pa že kdo ne zaupa telefonu in pride v ZD, ga pred vhodom v ZD na želeno mesto usmeri triažna medicinska sestra!

    Kot poudarja vodja Centra za krepitev zdravja Slavica Mencingar, dipl.m.s., ki sedaj deluje v triaži, je najbolje če za vsa nujna stanja in morebitne poškodbe, tudi če imate v svojem telefonu shranjeno številko izbranega zdravnika, pokličete številko 112, saj operater Uprave RS za zaščito in reševanje lahko takoj organizira začetek reševanja in pomoči. Pri informacijah o stanju oz. nujnem dogodku, ne pozabite dodati informacije o morebitnem stiku oz. sumu na okužbo s koronavirusom. Ta podatek je zelo pomemben, saj je od tega odvisno katera ekipa NMP in s katerim reševalnim vozilom bodo šli na pomoč. „V času epidemije smo še posebej pozorni na možnost dodatne infekcije pri nenadno zbolelih ali poškodovanih, zato smo ločili ekipe in reševalna vozila. Vse v dobro vseh nas in vseh vas. Za vse tiste uporabnike, ki morajo priti v ZD osebno na pregled ali posvet se ob glavnem vhodu v stavbo ZD  izvaja triaža, katero izvaja diplomirana medicinska, ki vas glede na vaše potrebe usmeri v naslednje ambulante ali oddelke“, pravi Mencigarjeva.

    Glede na potrebe pacientov v posameznih ambulantah pa so prilagodili tudi svoje delo, in sicer; Ambulante družinske medicine – administrativne zadeve, kot so: naročanje receptov, tehničnih pripomočkov, napotnic in bolniških listov, se vršijo preko telefona in to ne glede kateremu zdravniku hodite. Na spletni strani ZD je navedena ambulanta oz. telefonska številka, ki je sicer zelo zasedena, zato prosijo za potrpežljivost vseh, ki kličejo. V dogovoru z medicinsko sestro gredo pacienti lahko po recepte še isti dan, najpozneje v popoldanskem času. Za medicinsko tehnične pripomočke pa naslednji dan, ob pogoju, da je seveda datum predpisa že sproščen. Administrativne zadeve se urejajo tudi v obeh zunanjih ambulantah oz. zdravstvenih postajah Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih dopoldan. Ambulanta za obravnavo kroničnih bolnikov, ki se jim je stanje poslabšalo, za posvet z zdravnikom, kontrolne preveze in druga terapija je locirana spet posebej. Vsi uporabniki naj prej pokličejo in se dogovorijo za termin. Ambualnta za nujne primere, kamor spadajo vsi nenadno zboleli ali poškodovani in ne kažejo znakov okužbe z koronavirusom oz. niso bili v stiku z osebami, pa je dostopna 24 ur na dan, kot prej poznana dežurna ambulanta. Ambulanta – kontejner za obolele s sumom na koronavirus, kamor se usmerijo vsi, ki so se po telefonu dogovorili z ekipo, ki je takrat v ambulanti. Kontejner se nahaja na parkirišču pri Lekarni Špringer. Tja praviloma napotijo vse, ki kažejo znake respiratornih obolenj in to ne glede na to, če imajo zvišano telesno temperaturo ali ne (bolečine v grlu, kašelj, bolečine v prsnem košu in druge znake prehlada), ter vse nujno zbolele ali poškodovane z pridruženimi znaki s sumom na koronavirus.

   Otroško šolski dispanzer je svoje delo organiziral tako, da ne pridejo v stik zdravi in bolni. Posvetovalnico za zdrave dojenčke se izvaja v ambulanti dr. Martine Mlaker, in sicer pri vhodu na klančini za reševalno postajo, kjer se pozvoni in pride medicinska sestra odklenit. Z otrokom naj pride samo en starš, ki naj bo brez prisotnih bolezenskih znakov okužb dihal. Vse ostale otroke in mladostnike, pa po predhodnem telefonskem dogovoru pregledata dr. Kosičeva ali dr. Klemenčičeva, spet glede na prisotnost znakov okužbe ali brez.

    Patronažne medicinske sestre izvajajo vse nujne obiske tako zdravih, kot bolnih posameznikov, ki sami ne morejo priti v ZD. Preventivo izvajajo samo pri novorojenčkih in njihovih materah, ki so prišli iz porodnišnice. Kurativne obiske pa izvajajo po nalogu zdravnikov in vseh tistih, ki so odpuščeni iz bolnišnic z navodili za patronažno službo in bi se jim lahko zdravstveno stanje poslabšalo, če bi ostali brez njihovih storitev. Posebej so patronažne medicinske sestre v teh dneh pozorne na svojem terenu tudi na starejše, onemogle in osamljene, ki nimajo nikogar za kakršnokoli pomoč in se po potrebi povezujejo z ustreznimi institucijami. Ginekološki dispanzer izvaja preglede nosečnic in ostalih nujnih pacientk, po predhodnem dogovoru. Medicina dela, prometa in športa v tem času nudi posvet po telefonu delodajalcem glede zaščite zaposlenih in ostale nujne zadeve. Laboratorij izvaja nujne laboratorijske odvzeme po naročilu zdravnikov. Zobna ambulanta v ZD Gornja Radgona ne izvaja svojih storitev, ampak se vse nujne zobozdravstvene storitve odvijajo v ZD Murska Sobota. Je pa v ZD Gornja Radgona med 7.15 in 19.00 uro prisoten zobozdravnik za vse informacije in morebitne napotitve v obravnavo v Mursko Soboto.

    Reševalna postaja izvaja nujno medicinsko pomoč in ostale prevoze s strokovnim spremstvom, prevoz dializnih bolnikov, ter onkološke bolnike na obsevanje in kemoterapijo.

    „Vsi zaposleni bi radi zahvalili vsem uporabnikom, ki v teh dneh rabijo naše storitve, da tako dosledno upoštevajo vsa navodila in s tem bistveno prispevajo k zajezitvi prenosa okužbe. Zaposleni ZD Gornja Radgona, obljubljamo, da noben naš uporabnik ne bo ostal brez informacij in pomoči. Seveda pa velja: »Ostanite doma – Mi smo tu za vas«! In upoštevajte vsa navodila, da s skupnimi močmi pomagamo ohraniti naše in vaše zdravje“ dodaja Slavica Mencingar.