MIKSR v Radencih pripravil pestro 
praznovanje kulturnega praznika

Predstavili so se lokalni kulturni ustvarjalci.
Čeprav pogosto slišimo, kako živimo v časih, ki umetnosti in kulturi niso najbolj naklonjeni, nikakor ne moremo mimo dejstva, da tudi po zaslugi društev in drugih organizacij, torej večinoma prostovoljcev in volonterjev, ki jim ni žal prostega časa, imamo v Sloveniji pestro in pisano kulturno-umetniško ponudbo, kjer lahko vsakdo najde nekaj zase. Ne smemo pa prezreti, da v Sloveniji imamo najverjetneje edini na svetu državni praznik kulture, ki je tudi dela prost dan. In v želji, da bi približali kulturo občanom Radencev, se je skupina štirih zanesenjakov že organizirala v Zavod za multimedijsko informacijsko kulturno središče Radenci (MIKSR). Poleg vsestranske aktivistke, sicer predsednice Likovnega društva Gornja Radgona, Tatjane Mijatović, so bili zraven še: takratni podžupan občine Radenci Aleš Kaučič, podjetnik in lokalni politik Erik Ivanuša in akademski kipar Mitja Stanek.

Kot je povedala Mijatovićeva, je poslanstvo njihovega zavoda povezovanje ljudi, ki jim je mar za kulturo v radenski občini in tudi širše. Poleg organizacij dogodkov, kot so likovne razstave, literarni večeri, uprizoritve gledaliških iger, glasbenih dogodkov, dogodkov humanitarnega značaja in drugih, bo njihovo delovanje namenjeno tudi skrbi ohranjanja kulturne dediščine in vse kar sodi zraven. Njihovo poslanstvo je povezovanje kulture in kulturnih, torej vseh tistih, ki jim je mar za kulturo, znotraj katere se ureja naše družbeno življenje, kulturo vrednot in povezovanja. Delujejo v prepričanju, da kultura plemeniti duha, širi strpnost in omogoča sodelovanje. Poleg organizacij dogodkov, kot so likovne razstave, literarni večeri, uprizoritve gledaliških iger, glasbenih dogodkov in dogodkov humanitarnega značaja, je delovanje zavoda namenjeno tudi skrbi za ohranjanje kulturne dediščine.

In potem, ko so doslej že organizirali kar nekaj dogodkov in prireditev, je Zavod MIKSR v okviru slovenskega kulturnega praznika v Zdravilišče Radenci organiziral zanimiv dogodek, ki bo v poklon slovenski kulturi. Na prireditvi, katere se je udeležili presenetljivo veliko domačinov iz Radencev in okolice ter tudi gostov od drugod. Z odprtjem likovne razstave se je tako predstavila slikarka Mira Petek, likovna pedagoginja z Račkega Vrha, katere likovna ustvarjalnost je vredna pozornosti likovnih kritikov in ljubiteljev likovne umetnosti. Njena dela je predstavila Dora Plohl, sicer študentka zgodovine umetnosti. Z bogatim kulturnim nastopom so nadaljevali še drugi domači ustvarjalci in ustvarjalke: Norma Bale, rock skupina Bataljon, Danaja Habjanič, Valter Klemenčič, Bea Baboš Logar, Boni M. Logar, Irena Petek, Nina Rihtarič, Aneja Šoštarič, Tomi Šoštarič, Aleksandra Škrilec, Irena Petek..., o pomenu kulture pa je spregovorila slavnostna govornica Simona Pirc Katalinič, vodja JSKD OI Gornja Radgona.

Spomnila je, da kulturni praznik obeležujemo na dan, ko je ugasnilo telesno življenje velikega poeta, Franceta Prešerna, a je njegovo delo postalo velikansko žarišče narodove energije. S tem je bila kulturi priznana vloga osrednjega fenomena narodove identitete. Dodala je, kako je leto 2018 bilo posvečeno našemu največjemu pisatelju, Ivanu Cankarju, letošnje kulturno leto bo v luči slovenskega razsvetljenca Valentina Vodnika in spominu na ostale naše pesnike, pisatelje in ustvarjalce, ki so orali ledino slovenskemu jeziku, danes enemu od uradnih jezikov Evropske unije. „Spominjamo se dogodkov, ki so nas zaznamovali kot narod, prvih knjig in zapisov, ki jih s pisano in govorjeno besedo prenašamo iz roda v rod. Spominjamo se naših velikih avtorjev, ki jih je ljubezen do domovine in maternega jezika navdihovala k ustvarjanju in je rodila najlepše melodije, slike, povesti, romane in pesmi. Ponosni smo na častna občana Občine Radenci, naša rojaka Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja. Ponosni smo pa tudi na vse vas, dragi kulturniki, ki ste se danes predstavili, vsak s svojim delom in ste pomemben nosilec kulture v občini Radenci“, je poudarila Simona Pirc Katalinič, ki je zahvalila vsem, ne le tistim, ki umetniško ustvarjajo in nastopajo na odru, kajti kultura je veliko širši pojem.

„Kulturo ustvarjamo mi vsi, iz dneva v dan. Kultura je nekaj, kar je med nami. V vsakodnevnem pogovoru, na družabnih omrežjih, v institucionalnem udejstvovanju udejanjamo kulturo, jo živimo in hkrati gradimo. Stopnja kultiviranosti medčloveških odnosov, ki sicer pogojuje vsakršen drug razvoj, tudi ekonomski in politični, je na zastrašujoče nizki ravni. Prav takšne okoliščine so razlog, da se zavemo naše vloge in odgovornosti. Biti boljši v odnosu do soljudi, spoštovati drugačnost, naj bodo ponovno naši imperativi. Sovraštvo, škodoželjnost, maščevalnost, neiskrenost niso imanentni kulturi, zato je pot kultivacije v preseganju le-teh! Verzi, ki jih je pred skoraj 200 leti zapisal naš največji poet, zaradi katerega smo danes tukaj, so ponovno ali še vedno aktualni: Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo; otrok, kar ima Slava, vsi naj si v roke sežejo, de oblast in z njo čast, ko pred, spet naša boste last!“ je še dejala Pirc Kataliničeva, ki je izrazila željo, da kulturni praznik ne postane oziroma ostane zgolj eden od praznikov, ki jih enkrat letno obeležimo, ne da bi se nas dejansko dotaknil: „Slavimo kulturo kot zmago humanosti, zmago dobrega! Živimo kulturo vse leto!“ kot je dejala. Neutrudna kulturna ustvarjalka Tatjana Mijatović se je zahvalila vsem nastopajočim obiskovalcem in tisti, ki jim pomagajo pri delovanju. Omenjeni zavod namreč nima stalnih virov financiranja, zato ga podpirajo domači podjetniki, ki kulture ne štejejo med nepotrebne stroške, ampak vidijo v njej predvsem bogatitev lokalnega prebivalstva in skupnosti sploh.