Zaprisegli so župan in člani občinskega sveta

Na konstitutivni seji občinskega sveta Gornja Radgona izvolili osrednjo komisijo.
Pod predsedovanjem najstarejše članice občinskega sveta, Inge Ivanek, je v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite Gornja Radgona, potekala konstitutivna, 1. seja občinskega sveta občine Gornja Radgona. Članice in člani novega občinskega sveta radgonske občine je predsednik občinske volilne komisije, Matjaž Husar seznani, da na volitvah, tako v prvem krogu, kot v drugem krogu županskih volitev, ni bilo nobenih nepravilnosti ali pritožb, s čem so lahko potrdili mandate. In ker tudi mandatna komisija, kateri je predsedoval Branko Klun, člana pa sta bila Dušan Zagorc in Miran Dokl, med pregledom izvoljenih članic in članov občinskega sveta, ni našla napak, je 21 svetnikov in svetnic, med katerimi je bilo 11 dosedanjih in 10 novih, bilo soglasno potrjenih. Vsi so tudi slavnostno prisegli, enako tudi novi (stari) župan Stanislav Rojko, ki pred koncem seje navzoče, poleg članic in članov sveta ter predsednika volilne komisije Husarja, so zraven bili tudi direktor občinske uprave, Vladimir Mauko, tajnik Boštjan Flegar, ter administratorji Simona Pelcl in Marjeta Erdela.

Drugi županski mandat je tako dobil Stanislav Rojko, ki bo za razliko od prejšnjega vlogo župana opravljal profesionalno. O vsem kar pač sodi v okvir lokalne skupnosti pa bo v mandatu med 2018 in 2022 odločal občinski svet v sestavi: Suzana Bračič, Miran Dokl, Irena Dresler, Mitja Ficko, Inge Ivanek, Stanislav Kluban, Branko Klun, Branko Kocbek, Valentin Kovič, Peter Kralj, Milan Križan, Urška Mauko Tuš, Konrat Niderl, Miroslav Njivar, David Roškar, Maksimiljan Vajs, Andreja Vrbančič, Dušan Zagorc, Darja Zlatnik, Srečko Žižek, namesto župana Stanislava Rojka pa najverjetneje Štefan Pucko. Že pred slovesno prisego so novi svetniki občine Gornja Radgona izvolili še sedemčlansko Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade v kateri so predstavniki sedmih izmed osmih strank oziroma list. Torej iz vseh razen DeSUS, predsednik komisije pa je postal Branko Klun iz županove Liste za Gornjo Radgono, člani pa so: David Roškar (SDS), Miran Dokl (SD), Dušan Zagorc (SMC), Urška Mauko Tuš (Lista skupaj Urške Mauko Tuš), Peter Kralj (N.Si) in Mitja Ficko (Dobra država).

Po slavnostni zaprisegi pa je prisotne nagovoril tudi župan Stanko Rojko, ki je ocenil, da v novem mandatu v občinskemu svetu ne bo enostavno, prav zaradi „razdrobljenosti“, a je izrazil upanje, da bodo vsi delovali v interesu občanov, brez kakšnih strankarskih ali podobnih peripetij in nagajanj. Vse je pozval, da naj zakopljejo bojno sekiro in pozabijo, kaj je bilo v preteklosti, tudi med predvolilno kampanjo in se s skupnimi močmi obrnejo proti prihodnosti in blagostanju za vse občane, ne glede za koga so na volitvah dali svoj glas. Po županovem je potrebno najti poti, kako odpirati čim več vrat in verjame, da si bodo pri tem vsi pomagali. „Tukaj smo zaradi občanov in občank in zato, da nam bo vsem skupaj bolje.“ je še dodal Rojko, ki je ob izteku leta še nazdravil s članicami in člani občinskega sveta, seveda z domačo zlato penino.