Razbremeniti želijo občane

Zaskrbljenost nad infrastrukturo v občini ter tudi v celotni regiji.
V Občinski organizaciji Nove Slovenije (NSi) Gornja Radgona so v zadnjem času zelo zaskrbljeni nad infrastrukturo v domači občini ter tudi v celotni pomurski regiji. Zato so, po odločitvi na rednem letnem zboru članov in simpatizerjev, radgonskemu županu Stanislavu Rojku poslali odprto pismo, v katerem ga pozivajo k bolj premišljenim odločitvam za finančno razbremenitev občanov. „Področje infrastrukture v naši občini, pa tudi v celotnem Pomurju (Prlekiji in Prekmurju) postaja vedno bolj plen županskih struktur. Nadzor nad CERO Puconci, Pomurskim vodovodom – (vsaj C-krak) obvladujejo zgolj župani. Omenjeni instituciji nimata niti nadzornih svetov, ampak zgolj Svet županov in Skupščino, katere člane imenuje župan. Te inštitucije po vzoru državnih institucij – Javnih zavodov imajo tako neprofitni, kot tudi profitni del znotraj katerih se skoraj vedno prelivajo javna sredstva v profitni (zasebni) del. Kot primer naj navedem idejo o nakupu Murskega vala s strani CERO Puconci na zahtevo županov. CERO Puconci zbira odpadke in zaračuna občanom kot javna institucija, nato pa te odpadke predeluje in prodaja kot profitni del, kar je za nas dokaj nenavadno, oziroma prelivanje sredstev občanov v profitni (zasebni) del. Na ta način si občine nakazujejo tudi dobičke,“ je zaskrbljen eden vodilnih članov OO N.Si Gornja Radgona, dr. Peter Kralj, sicer predsednik regijskega odbora N.Si za Prlekijo.

V odprtem pismu županu, pod katerem je podpisan predsednik OO NSi Gornja Radgona Ivan Kajdič, pa so med drugim zapisali, kako člani OO N.Si Gornja Radgona, izražajo globoko zaskrbljenost v zvezi s tematiko izgradnje in vzdrževanja infrastrukturnih objektov, še posebej vodovodnega omrežja, kanalizacije in novo zgrajene čistilne naprave. „Vložena sredstva v naštete objekte so že sedaj ogromna, tako evropska, kot tudi naša, občinska. Sekundarno vodovodno omrežje in kanalizacija sta v precejšnjem delu nedokončana. Vodovodni sistem ima še vedno velike vodne izgube, kanalizacijski sistem še sploh ni izveden ločeno za fekalne in meteorne vode. Občani pa že sedaj dobivamo velike (prevelike) položnice. Podoben problem bo nastal z ukinitvijo ekoloških otokov, ko bomo občani morali odpadke ločevati doma in tako imeti izdelan prostor za zabojnike oziroma vreče. Dodatni zabojniki bodo za vsako gospodinjstvo dodaten strošek. Zaradi prebogatih investicij že sedaj primanjkuje denarja za ostale potrebe občine, tako na cestah, kot tudi v šolstvu, športu, kulturi, raznih društvih; občani pa smo s položnicami obremenjeni bolj, kot kdaj koli v zgodovini. Spoštovani gospod župan Stanislav Rojko, pozivamo vas, da se, kljub temu, da ste neprofesionalni župan, tem perečim problemom več in bolje posvetite in zmanjšajte finančno obremenitev nas občanov, pa tudi podjetij, ki so se jim stroški za pitno in odpadno vodo v zadnjih letih zelo močno povečali. Nenazadnje smo vam prav občani na svobodnih volitvah zaupali vodenje občine“, so še iz OO N.Si Gornja Radgona, zapisali v odprtem pismu svojemu županu Rojku.