Ekipi iz Gornje Radgone na prvem in tretjem mestu

Lendava je gostila regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči.
Prvi konec tedna v letošnjem juniju sta Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije, OZ Lendava, v sodelovanju z Občino Lendava, organizirala 25. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v Pomurju. Regijsko preverjanje v treh katagorijah, se je odvijalo na štirih delovnih in šestih predstavitvenih mestih na območju Mestnega parka Roža Lendave, Trga György Zale, Trga ljudske pravice, Mlinske, Kolodvorske in Župančičeve ulice. Na ta način uresničujejo željo, približati prvo pomoč javnosti ter občanom prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih kot bi dejansko potekale ob množični nesreči. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v nudenju prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih, ki lahko prizadenejo pomursko regijo in širše. V kategoriji A, kjer so tekmovale ekipe, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in druge nevladne organizacije, je zmagala ekipa RKS OZ Gornja Radgona II (Monika Vogrinec, Tanja Borko, Maja Žinkovič, Suzana Dokl, Valerija Vreča, Goran Kozel), drugi so bili člani ekipe RKS OZ Ljutomer II, tretja pa ekipa RKS OZ Gornja Radgona I (Iztok Kuzma Simrajh, Miro Kopša, Marjetka Hamler, Snežana Drčar, Mateja Zadravec, Tanja Žökš). V kategoriji B (ekipe mladih prostovoljcev RK iz Slovenije) se je najbolje izkazala ekipa Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, v kategoriji C (ekipe za prvo pomoč CZ in RK iz sosednjih držav) pa je slavila ekipa RK Čakovec, druga je bila CZ Őrség-Goričko-Raab, tretja pa CZ Lenti.

Vsaka ekipa je usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah. Namen regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči in predstavitve dejavnosti organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči: utrjevati in širiti znanje za preprečevanje nesreč, če pa do njih pride, kvalitetno in ustrezno pomagati sebi in drugim; pri članih ekip vzpodbujati težnjo po čim boljšem znanju, obvladanju veščin in osvajanju novosti na področju priporočil prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah; obnavljati teoretično in praktično znanje članov ekip in s tem vzdrževati njihovo stalno usposobljenost za dajanje prve pomoči; pri članih ekip razvijati izurjenost za usklajeno delo vseh članov ekipe pri dajanju prve pomoči ob najrazličnejših poškodbah; razvijati med državljani, člani Rdečega križa, pripadniki Civilne zaščite v lokalnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah zanimanje za prvo pomoč ter dejavnosti RK in CZ v celoti; okrepiti obmejno sodelovanje ter preizkusiti sodelovanje domačih in tujih reševalnih ekip ob naravnih in drugih nesrečah; predstaviti organiziranost, opremo in naloge organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči.

Poleg ekipe za prvo pomoč, ki so tekmovale v treh kategorijah, so se širši javnosti predstavili tudi: Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota, Policijska uprava Murska Sobota, Slovenska vojska - Rodovski bataljon 72. BR, Štab Civilne zaščite Občine Lendava, RKS OZ Lendava, Gasilska zveza Lendava in Gasilsko poveljstvo občine Lendava s PGD, PGD Murska Sobota, PGD Gornja Radgona, PGD Ljutomer, Nafta – varovanje in požarna varnost d.o.o. – PIGE, ZD Murska Sobota, Služba nujne medicinske pomoči - RP Murska Sobota, ZD Ljutomer – Služba NMP, ZD Gornja Radgona - Služba NMP, ZD Lendava - Služba NMP, Podvodna reševalna služba – RP Gornja Radgona, in RP Murska Sobota, Kinološka zveza Slovenije – Enota reševalnih psov Slovenije – ERPS, ŠKD Goričko, Gorska reševalna služba Maribor, DARS d.d. ACB Murska Sobota, AMZS, PE Murska Sobota, ter drugi organi, organizacije, enote in službe, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja.

RKS OZ Gornja Radgona 2, torej prvouvrščena ekipa regijskega preverjanja usposobljenosti iz kategorije A, bo pomursko regijo zastopala na XXV. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK Slovenije, ki bo oktobra 2019 na Ptuju.