Podeželske ženske ohranjajo tradicijo žetve in mlatitve

Tudi 25. žetev zlatega klasa na Stari Gori pritegnila lepo pozornost.
V današnjem času, ko večino kmečkih del opravijo stroji in mehanizacija, če že ne roboti, je prireditev Žetev zlatega klasa, ki jo Društvo kmečkih žena Sv. Jurij ob Ščavnici, prireja že 25 let, hvalevredna zgodba. Društvo vsako leto na Stari Gori, ob edinem delujočem mlinu na veter v Sloveniji, prireja žetev in košnjo pšenice na stari način. Organizatorji prireditve: Društvo kmečkih žena Sv. Jurij ob Ščavnici, KGZS - Javna služba kmetijskega svetovanja Gornja Radgona in PGD Stara Gora, so tudi letos pritegnili lepo število obiskovalcev, ki so si ogledali to zanimivo etnografsko obarvano prireditev. Poleg obiskovalcev in tekmovalcev v starih opravilih je bilo zraven tudi kae nekaj gostov, kot so: župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici Anton Slana, poslanka DZ RS Mojca Žnidarič, župan občine Lovrenc na Pohorju Marko Rakovnik, Vinska kraljica Slovenije Meta Frangež in vinska kraljica DV Mala Nedelja Danijela Kosi.

Prireditev, ki jo ves čas spremljala Jürjovška pihalna godba, se je pričela s pozdravnim nagovorom predsednice Društva podeželskih žena Sv. Jurij ob Ščavnici Eme Lančič, ki je med drugim povedala: »Organizatorji smo veseli, da nam je vreme naklonjeno, veseli smo da se je našemu povabilu odzvalo tako lepo število obiskovalcev. Naš namen je, da obiskovalcem prikažemo, kako so v preteklosti v potu znoja potekala kmečka opravila ob žetvi pšenice. Obiskovalcem želimo obilo užitkov ob obujanju starih kmečkih običajev, tekmovalcem in žanjicam pa uspešen prikaz žetve.« Občinstvo in tekmovalce je pozdravil tudi župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici Anton Slana, ki je bil tudi v vlogi vodje sodnikov, ki so ocenjevali tekmovanje koscev. Ob tem je dejal, da DPŽ Sv. Jurij ob Ščavnici v teh 25 letih, odkar organizirajo to prireditev, opravilo pomembno vlogo pri obujanju in ohranjanju opravil in del pri žetvi in mlatitvi pšenice in drugih žit.

Sama žetev, ki je bila razdeljena na dva dela, in sicer prikaz žetve s srpi, ki ni bila tekmovalna, in žetev s kosami, ki je bila tekmovalna, se je pričela z odhodom v povorki na njivo od gasilskega doma, ki jo je s koračnico spremljala Jürjovška pihalna godba. Tekmovanje, ki ga je vodil Peter Kirič, se je pričelo s prikazom žetve s srpi. Žetev so prikazale žanjice Jožica Žajdela in Vera Mihalič DPŽ Sveti Jurij ob Ščavnici, Katarina Petrovič DG Juršinci, Marija Tanacek, Zdenka Klobasa in Simona Jančar DPŽ Gornja Radgona ter iz Društva kmetic Destrnik Ana Bombek, Jožefa Kukovec in Nada Murko. Sledilo je tekmovanje koscev in pobiralk. Prvič je na prireditvi v vihtenju srpov predstavila ekipa mladih žanjic članic Društva podeželske mladine Sv. Jurij ob Ščavnici, ki je pod mentorstvom Edija Leskovarja, prikazala, da tudi mladi znajo žeti. Voditelj prireditve je k žetvi pozval tudi poslanko DZ, Prlečko Mojco Žnidarič, ki je pokazala, da zna vihteti srp.

Za okrepčilo kocev in žanjic je na njivi skrbel gospodar Anton Klemenčič, ki je »delavcem« na njivi iz pütre ponujal hladno vodo iz 32 metrov globokega šolskega vodnjaka na Stari Gori. Po končani žetvi je, kot nekoč, odmevala tudi pesem, ki so jo zapeli Lovrenški ljudski pevci. Po postavljenih »rastavah« ali »jakecih«, so se obiskovalci in žanjci, odpravili pred gasilki dom, kjer so si najprej ogledali mlatitev pšenice s 100 let staro mlatilnico, ki jo je poganjala 150 let in več stara lokomobila, katero je »pedinal«, posluževal, njen lastnik in »mašinist« Franc Belšak. Tu so na prizorišču s cepci prikazali mlatitev Mlatiči iz Juršincev, ki jih vodi Anton Lajh. Prireditev se je nadaljevala z veselico, kjer je za dobro voljo skrbel Hišni Ansambel Avsenik, in kjer so organizatorji poskrbeli za bogato kulinarično in drugo ponudbo. Članice DPŽ Sv. Jurij ob Ščavnici pa so obiskovalcem ponujale svoje sveže, v krušni peči pečene kmečke dobrote, kvasenice, »sirove« pogače, ocvirkovke in prleške gibanice, ki so bile na prireditvi najbolj iskana kulinarična dobrota. Kot je dejal eden izmed uživalcev »gibanc«, so bile tako dobre, da bi jih še »Angelčki jedli«.

Čeprav je tekmovanje bilo v drugem planu, so ob koncu udeležencem podelili priznanja in pokale. Priznanja za sodelovanje in pokale najboljšim ekipam koscev so podelili: župan Anton Slana, predsednica DPŽ Sv. Jurij Ema Lančič, poslanka Mojca Žnidarič, Slovenska vinska kraljica Meta Frangež in predsednik PGD Stara Gora Anton Klemenčič. V tekmovalni disciplini, je v košnji prvo mesto dosegla ekipa Turističnega društva Sveti Jurij ob Ščavnici s koscem Janezom Mirom, pobiralkama Anito Stramič in Emo Lančič, druga je bila ekipa Društva podeželskih žena Gornja Radgona s koscem Petrom Jančarjem ter pobiralkama Anico Kramberger in Zdenko Klobasa, tretje mesto je osvojilo Društvo gospodinj Draženci, kosec Ignac Gojkošek, pobiralki pa Danica Janžekovič in Marija Repič.

Ob jubilejni prireditvi nam je predsednica DPŽ Sv. Jurij ob Ščavnici Ema Lančič povedala, da je z vsakoletno prireditvijo veliko skrbi in dela, a kljub temu: „Vesela sem, da imamo podporo pri občini, PGD Stara Gora, ter kmetijsko svetovalni službi, kjer nam je vseskozi v podporo kmetijska svetovalka Metka Marinič. Ne smem pa pozabiti omeniti prizadevnih članic društva, ki se vsako leto znojijo ob krušni peči pri peki kmečkih dobrot v gasilskem domu PGD Stara Gora. Zahvala gre tudi tekmovalcem, ki so voljni prikazati kako so se ta dela ob žetvi, v švicu, opravljale v preteklosti. Moram pa se tudi zahvaliti Francu Belšaku, ki nam s svojim »danfarjem«, vsako leto prikaže mlatitev in nam popestri prireditev«. Župan Anton Slana pa dodaja: »Srečen sem, da društvo neguje prikaz žetve in mlatitve na stari način. To je bilo eno najtežjih kmečkih opravil v preteklosti. Ker vseskozi nastopam kot sodnik, sem vesel, da je še toliko žanjic in koscev voljno sodelovati na tej tradicionalni žetvi.«

In kaj so nam povedali najstarejši udeleženci prikaza žetve. Marija Tanacek, ki je s svojimi 79 leti bila najstarejša žanjica: »Sem med tistimi, ki sem največkrat nastopala kot žanjica gostija. Moram povedati, da je največkrat nastopala tekmovalka domačinka Jožica Žajdela iz DPŽ Sv. Jurij ob Ščavnici. Ker se vseskozi ukvarjam s kmetijstvom, mi je to nekaka sprostitev. Zadovoljstvo mi je tudi, da imam doma polno sobo pokalov in priznaj za osvojena prva, druga in tretja mesta. Vseli me, da so organizatorji opustili tekmovanje žanjic, tako, da lahko sproščeno prikažemo kako se žanje, kako se izdela »pant« in kako se poveže snop. Mislim, da imajo od prikaza žetve sedaj več gledalci, saj ni take tekmovalne vihravosti.« In kaj pravi najstarejši udeleženec 87 letni kosec Ignac Gojkošek iz Dražencev pri Ptuju? »Na prireditvi se kot kosec udeležujem že 18 let. To mi je vsakoletna zabava in koristen izlet. Vesel sem, da me vsako leto, z mojima pobiralkama Danico Janžekovič in Marijo Repič, povabijo na to prireditev.«